Angstbehandling Aarhus

Skab Balance og Tryghed i Dit Liv

Angst kan manifestere sig på forskellige måder og have dybdegående indvirkning på dit daglige liv. Hvis angst har taget overhånd, er det vigtigt at søge støtte og angstbehandling for at genoprette balance og trivsel.

Min tilgang til angstbehandling er at først forstå og vurdere omfanget af din angsttilstand. Derefter fokuserer vi på at give din krop og sind de nødvendige ressourcer til at håndtere angstsymptomerne effektivt. Gennem terapeutiske samtaler og anvendelse af evidensbaserede metoder som Heartmath og traumeterapi, arbejder vi sammen på at berolige dit nervesystem og identificere de underliggende psykologiske mønstre, der ligger til grund for din angst.

Mit mål er at skabe et trygt og støttende rum, hvor du kan udforske og overvinde dine angstrelaterede udfordringer. Sammen vil vi arbejde på at genoprette din indre ro og give dig redskaber til at håndtere angst og leve et liv præget af balance og velvære.

Håndter Angsten
Før Den Eskalerer

Angst er en gradvis proces, der kan påvirke alle aspekter af dit liv. I begyndelsen kan angstsymptomer være milde og midlertidige, måske føles de som let bekymring eller nervøsitet. Men hvis angsten ikke håndteres, kan den eskalere og blive mere vedvarende og invaliderende.

Det er ikke altid let at genkende angst i dens tidlige stadier, da den gradvist kan ændre din opfattelse af dig selv og verden omkring dig. Du kan måske føle, at angst er en del af din normale funktion, hvilket gør det vanskeligt at søge hjælp. Ofte er det venner, familie eller kolleger, der først bemærker tegnene og opfordrer dig til at søge støtte.

Angstbehandling Psykoterapeut Aarhus

Symptomer på Angst

De fysiske symptomer kan omfatte:

 • hjertebanken
 • åndenød
 • muskelspændinger
 • svimmelhed
 • søvnproblemer og 
 • fordøjelsesbesvær.

De psykiske symptomer kan være:

 • konstant bekymring
 • irrationelle frygtreaktioner
 • rastløshed
 • koncentrationsbesvær og 
 • følelse af tab af kontrol.

Andre tegn kan inkludere: 

 • undgåelsesadfærd
 • overfølsomhed
 • irritabilitet
 • og en generel følelse af uro eller panik.

Sådan får du hjælp

Psykoterapi kan hjælpe ved at give redskaber til at håndtere angstens symptomer og lære at genoprette balance i hverdagen. Gennem terapeutiske samtaler og strategier kan du opnå en bedre forståelse af dine følelser og tanker, samt lære effektive teknikker til at håndtere og reducere angstens indvirkning på dit liv.

Hvad er Angst?

Angst indikerer en ubalance, der kan manifestere sig på forskellige niveauer af mental, følelsesmæssig og fysisk spænding eller mangel på ressourcer. Når angst ikke adresseres, kan den akkumuleres og resultere i forvirring, emotionelle udbrud, energitab og sundhedsproblemer. Det kan være svært at erkende, når angst bygger sig op, da vi ofte er optaget af at håndtere hverdagens udfordringer. Vi ender ofte med at bebrejde os selv eller andre, hvilket yderligere forstærker stressniveauet.

Vejen til Indre Ro

Behandling af angst gennem psykoterapi giver os redskaber til at ændre vores reaktioner i øjeblikket og skabe mere afbalancerede responsmønstre. Ved at udforske de underliggende årsager til angst og arbejde med terapeutiske metoder kan vi stoppe energitabet og mindske de negative konsekvenser, både for vores helbred og vores relationer.

ADHD coaching
Odin.R.Bojsen.vej.mand.tåge

Reaktioner og Langtidsvirkning af Angst

Når vi tillader negative reaktioner som utålmodighed, vrede eller selvbebrejdelse at dominere vores sind, skaber vi grobund for angst. Denne følelsesmæssige belastning kan udløse en kaskade af stressreaktioner i vores krop og sind, hvilket resulterer i angst. Stress og angst udløser komplekse fysiologiske reaktioner, der forbereder os på fare, selvom situationerne ofte ikke er livstruende. At genkende og forstå symptomerne på angst er første skridt mod heling og håndtering af tilstanden. Ved at indse sammenhængen mellem vores tankemønstre og vores følelsesmæssige tilstand kan vi begynde at bryde den negative cyklus. Gennem angstbehandling og terapi kan vi lære at håndtere angstens langsigtede virkninger og genoprette balance og trivsel i vores liv.

Kontakt mig uforpligtende og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig med dine udfordringer - Angstbehandling Aarhus

"Gik hos en behandler der lukkede sin praksis, så fandt jeg frem til Odin Bojsen via internettet.
Jeg havde brug for behandling af angst, lydfølsomhed og bearbejdelse af sorg efter mine forældres død. Det blev til et forløb hen over to år, det har både involveret samtaleterapi og brug af Heartmath teknikker. Det har betydet at jeg i dag føler meget mere psykisk robust, har fået bearbejdet sorgen, er blevet fri af angst og at lydfølsomhed i dag ikke er noget problem for mig."

Kvinde, 55 år

Scroll to Top
Scroll til toppen