HeartMath

Videnskabeligt dokumenteret mentaltræning – med din mobil

HeartMath er en ekstremt enkel og effektiv metode til at opnå større mental balance og følelsesmæssig kontrol.

Metoden er et effektivt alternativ til f.eks. meditation, der kan give dig den samme behagelige ro som mindfulness. Da man træner ved hjælp en mobil-enhed, oplever mange endda, at det er lettere at anvende HeartMath, da skærmen giver et fokuspunkt for opmærksomheden.

Heartmath

Videnskabeligt dokumenteret

HeartMath bygger på to årtiers forskning i, hvordan hjertets elektroniske impulser påvirker vores hjerne, nervesystem og hormonproduktion. HeartMath er derfor ikke baseret på tro, men viden.

Når vi oplever f.eks. vrede, angst, bekymring eller stress påvirkes vores hjerterytme. Fra hjertet sendes signal til hjernen, som aktiverer kroppens forsvarsmekanismer. Når det sker, er vores tanker og følelser ikke længere balancerede, vi yder ikke vores bedste og vores dømmekraft svækkes. 

Videnskaben bag Heartmath

HeartMath produkter, værktøjer og teknikker er baseret på over 30 års videnskabelig forskning udført på HeartMath Institute. Forskningen har omhandlet de psykologiske og fysiologiske følger af stress, og samspillet mellem hjertet og hjernen. Der er offentliggjort over 400 peer-reviewede uafhængige undersøgelser. I alle undersøgelserne indgår HeartMath-teknikker eller -teknologier til at opnå gavnlige resultater.

Odin.R.Bojsen.hjerte.hånd.rytme
Male anatomy of human organs in x-ray view

Hjerte- hjerne forbindelsen

De fleste af os har lært i skolen, at hjertet konstant reagerer på "ordrer" sendt af hjernen i form af neurale signaler. Det er dog ikke så almindeligt kendt, at hjertet faktisk sender flere signaler til hjernen, end hjernen sender til hjertet! Desuden har disse hjertesignaler en betydelig effekt på hjernens funktion – hjertets signaler påvirker følelsesmæssig behandling såvel som højere kognitive evner såsom opmærksomhed, perception, hukommelse og problemløsning. Med andre ord, ikke kun hjertet reagerer på hjernen, men hjernen reagerer kontinuerligt på hjertet. Effekten af hjerteaktivitet på hjernens funktion er blevet undersøgt grundigt over de sidste 40 år. Tidligere forskning undersøgte hovedsageligt virkningerne af hjerteaktivitet, der forekommer på en meget kort tidsskala - maksimalt over flere på hinanden følgende hjerteslag. Forskere ved HeartMath Institute har udvidet denne videnskabelige forskning ved at se på, hvordan større mønstre af hjerteaktivitet påvirker hjernens funktion.

Heartmath og stress

HeartMath Institute-forskning har vist, at forskellige mønstre af hjerteaktivitet (som ledsager forskellige følelsesmæssige tilstande) har tydelige effekter på kognitiv og følelsesmæssig funktion. Under stress og negative følelser, når hjerterytmemønsteret er uregelmæssigt og uordnet, hæmmer det tilsvarende mønster af neurale signaler, der rejser fra hjertet til hjernen, højere kognitive funktioner. Dette begrænser vores evne til at tænke klart, huske, lære, ræsonnere og træffe effektive beslutninger. (Dette er med til at forklare, hvorfor vi ofte kan handle impulsivt og uklogt, når vi er under stress.)

HeartMath
S

Dybtgående efekt

Hjertets input til hjernen under stressende eller negative følelser har også en dybtgående effekt på hjernens følelsesmæssige processer - tjener faktisk til at forstærke den følelsesmæssige oplevelse af stress. I modsætning hertil har det mere ordnede og stabile mønster af hjertets input til hjernen under positive følelsesmæssige tilstande den modsatte effekt - det letter kognitiv funktion og forstærker positive følelser og følelsesmæssig stabilitet. Det betyder, at det at lære at skabe øget hjerterytmesammenhæng ved at opretholde positive følelser ikke kun gavner hele kroppen, men også i høj grad påvirker, hvordan vi opfatter, tænker, føler og præsterer.

Hurtig og mærkbar effekt efter HeartMath

Med HeartMath-træning kan du kort fortalt synkronisere tanker og hjerterytme. Under træningen bringes din mentale tilstand i sync med din hjerterytme, og du mærker allerede under den første session, hvordan du genfinder den mentale balance.

Du vil hurtigt opleve større velvære, skærpet koncentration og en markant øget evne til at håndtere bl.a. stress, vrede og angst.

Kontakt mig uforpligtende og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig med dine udfordringer - HeartMath

“Gik hos en behandler der lukkede sin praksis, så fandt jeg frem til Odin Bojsen via internettet.
Jeg havde brug for behandling af angst, lydfølsomhed og bearbejdelse af sorg efter mine forældres død. Det blev til et forløb hen over to år, det har både involveret samtaleterapi og brug af Heartmath teknikker. Det har betydet at jeg i dag føler meget mere psykisk robust, har fået bearbejdet sorgen, er blevet fri af angst og at lydfølsomhed i dag ikke er noget problem for mig"

Kvinde, 55 år

Scroll to Top
Scroll til toppen