Traumeterapi

Søger du hjælp til behandling af et traume

Så skaber vi et terapeutisk rum med den plads, tid og varme, som arbejdet kræver.

Jeg arbejder både med hændelsestraumer og udviklingstraumer. Begge typer af traumer kan være invaliderende for vores velbefindende. Hændelsestraumer handler om enkeltstående oplevelser som fx voldelige overgreb, ulykker og lign. Udviklingstraumer handler om den traumatiserende effekt, det har, når vores grænser overskrides over længere tid – fx ved mobning, psykisk misrøgt, psykisk vold og lign. Også i traumearbejdet bruger jeg forsknings- og evidensbaserede metoder

Mere om traumebehandling

Traumearbejdet består i at forløse de spændinger og den energi, der har ophobet sig, og som kommer til udtryk i symptomer som stress, angst, depression, manglende selvværd m.fl. Omdrejningspunktet er samtale, der kombineret med kropslige øvelser, aktiverer organismens egne helende ressourcer, så balancen i krop, psyke og nervesystem genetableres, og symptomerne opløses.

Odin.R.Bojsen.skov.efterår
Odin.R.Bojsen.ørn.himmel.solnedgang

Den undersøgende samtale

Indgår du i et terapeutisk forløb ved mig, tager vi udgangspunkt i den undersøgende samtale.

Med en ikke-konfronterende tilgang afdækker vi sammen dine udfordringer og inddrager undervejs det mentale, kroppen, sanser, emotioner og følelser.

Når vi oplever at blive mødt, set og hørt, åbner muligheden for udvikling sig. Målet er klarhed, øget nærvær, bedre selvfølelse, og at du hviler bedre i dig selv.

Vi finder frem til, hvad der fungerer for dig i tilværelsen, og hvilke styrker der har hjulpet dig igennem livet. Det vil danne afsæt for, at du kan acceptere og bearbejde det, som er svært og udfordrende og hermed opnå ny læring og udvikling.

Kontakt mig uforpligtende og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig med dine udfordringer.

Jeg blev anbefalet Odin gennem mit arbejde. Jeg troede jeg havde ADHD, fandt med Odins hjælp ret hurtigt frem til at jeg havde stress, som jeg så arbejdede med i det videre forløb. Det blev til 12 sessioner. Det psykoterapeutiske forløbet hos Odin bestod af samtaleterapi og Heartmath teknikker. Forløbet har betydet at jeg har fået brudt mine ”stressmønstre” så jeg i dag kan håndtere min stress, sætte grænser, er mere i balance og har styrket mine nære relationer.
Mads 34 år.
Scroll til toppen