Traumeterapi Aarhus

Søger du hjælp til behandling af et traume?

Så skaber vi et terapeutisk rum med den plads, tid og varme, som arbejdet kræver.

Jeg arbejder både med hændelsestraumer og udviklingstraumer. Begge typer af traumer kan være invaliderende for vores velbefindende. Hændelsestraumer handler om enkeltstående oplevelser som fx voldelige overgreb, ulykker og lign. Udviklingstraumer handler om den traumatiserende effekt, det har, når vores grænser overskrides over længere tid – fx ved mobning, psykisk misrøgt, psykisk vold og lign. Også i traumearbejdet bruger jeg forsknings- og evidensbaserede metoder

Forløs Traumer og Find Ro

Traumearbejdet består i at forløse de spændinger og den energi, der har ophobet sig, og som kommer til udtryk i symptomer som stress, angst, depression, manglende selvværd m.fl. Omdrejningspunktet er samtale, der kombineret med kropslige øvelser, aktiverer organismens egne helende ressourcer, så balancen i krop, psyke og nervesystem genetableres, og symptomerne opløses.

Traumeterapi
Traumeterapi

Hvad er Traumer?

Virkningen af traumer er psykologisk, fysiologisk og relationel, og forstyrrer vores helbred, vores velbefindende og vores evne til at relatere til andre. symptomer kan være angst, flashbacks, påtrængende tanker og billeder, søvnforstyrrelser, mareridt, undgåelsesadfærd, opmærksomhedsproblemer osv. Denne dys regulering af det autonome nervesystem kan over tid kan have en alvorlig indvirkning på vores livskvalitet og evne til at fungere i dagligdagen. Ofte har vi mistet tilliden til vores evne til at berolige os selv og føle en følelse af lethed og komfort i vores egen krop og sind. Traumeterapi handler om at udvide nervesystemets tolerance vindue og modstandskraft. Herved kan den fysiologiske og følelsesmæssige påvirkning reguleres og der skabes en ny basis for nervesystemet. Traumeterapi handler med andre ord om at skabe en bro for traumeoverleveren til sikkert at genskabe forbindelsen til sig selv og med andre og fremmer selvrespekt, selvtillid, selvværd og relationer.

Traumeterapi hos Aarhus Psykoterapeut

Den form for traumeterapi, jeg arbejder med hos Aarhus psykoterapeut er en meget nænsom metode. Klienten behøver ikke at genopleve traumet eller at vide præcist hvad traumet handler om. Det er en proces der går fra lidelse og manglende kontakt til os selv og vores følelser, mod sindets helbredelse og større modstandskraft. Som en naturlig forsvarsmekanisme lukker vi ned for vores følelsesliv når vi bliver ramt af traumer. Mange af os er ubevidst bange for at åbne til de nedlukkede følelser igen af frygt for at genopleve traumet. Her er det nødvendigt at bearbejde traumerne for helt at kunne opleve og udfolde vores følelser igen.

Vi kan arbejde med traumeterapi med børn fra tre årsalderen, dette foregår sammen med forælderen. Aldersmæssigt er der ikke nogen øvre grænse. Den ældste klient jeg har arbejdet med var en kvinde på 89 år, hun var uhelbredeligt syg. Hun bearbejdede et traume, så hendes relation til hendes eneste datter blev helet inden hendes dødsdag.

20210523_11.31.42-3
Traumeterapi

Hvad er PTSD?

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) opstår efter et dybt, følelsesmæssigt chok eller traumatisk begivenhed, såsom at være vidne til ekstrem vold, oplevelser i krig og følelsesmæssig eller fysisk skade, der har gjort, at du føler dig forrådt eller krænket. Selv når traumerne får indvirkning i det neurale kredsløb, kan vi arbejde med de regulerende teknikker, vi bruger i traumeterapi. Teknikker der hjælper med med at frigive det følelsesmæssige aftryk og genetablere de neurale kredsløb. Dette kan løfte dit livssyn og livskvalitet markant, især når det bruges sammen med andre effektive traumefrigørende metoder.

Den undersøgende samtale

Indgår du i et terapeutisk forløb ved mig, tager vi udgangspunkt i den undersøgende samtale.

Med en ikke-konfronterende tilgang afdækker vi sammen dine udfordringer og inddrager undervejs det mentale, kroppen, sanser, emotioner og følelser.

Når vi oplever at blive mødt, set og hørt, åbner muligheden for udvikling sig. Målet er klarhed, øget nærvær, bedre selvfølelse, og at du hviler bedre i dig selv.

Vi finder frem til, hvad der fungerer for dig i tilværelsen, og hvilke styrker der har hjulpet dig igennem livet. Det vil danne afsæt for, at du kan acceptere og bearbejde det, som er svært og udfordrende og hermed opnå ny læring og udvikling. Traumeterapi er for mange vejen til et lykkeligere liv.

Traumeterapi Aarhus

Kontakt mig uforpligtende og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig med dine udfordringer - traumeterapi Aarhus.

"Jeg havde igennem længere tid ønsket at blive klogere på mig selv i relation til indimellem at have stresslignende symptomer og følt udmattelse. Ligeledes skulle jeg netop starte i et nyt og mere krævende job og ønskede derfor at styrke og arbejde med mig selv. Og tanken var også at jeg derigennem ville styrke mit parforhold.

Mit forløb hos Odin strakte sig blot over 4 mdr. med i alt 6 sessioner. Jeg følte mig virkelig set og hørt hos Odin, som var god til at stille undrende spørgsmål, hvorved jeg ofte havde følelsen af at jeg selv kendte svarene til at få det bedre.

Det var nogle behagelige men også hårde samtaler, hvor der blev grædt meget i starten, hvilket for mig føltes som et tegn på forløsning. Jeg gik ofte fra samtalerne med en blanding af udmattelse men også fornyet energi og blik på mig selv og mit liv. Samtalerne og oplysninger derfra arbejdede jeg med imellem samtalerne, og det gav mig også en ro i flere situationer idet jeg havde fået indblik i hvad der var der triggede mig og jeg kunne derigennem arbejde med det.

Jeg har efterfølgende fået større selvkærlighed, ro og indblik i mig selv og hvorfor jeg reagerer som jeg gør, og det har i den grad styrket mig i mange situationer med min mand, børn og på arbejde.

Jeg vil til enhver tid anbefale Odin Bojsen."

Karina, 44 år

Scroll to Top
Scroll til toppen