Traumeterapi Aarhus

Søger du hjælp til behandling af et traume

Så skaber vi et terapeutisk rum med den plads, tid og varme, som arbejdet kræver.

Jeg arbejder både med hændelsestraumer og udviklingstraumer. Begge typer af traumer kan være invaliderende for vores velbefindende. Hændelsestraumer handler om enkeltstående oplevelser som fx voldelige overgreb, ulykker og lign. Udviklingstraumer handler om den traumatiserende effekt, det har, når vores grænser overskrides over længere tid – fx ved mobning, psykisk misrøgt, psykisk vold og lign. Også i traumearbejdet bruger jeg forsknings- og evidensbaserede metoder

Mere om Traumeterapi

Traumearbejdet består i at forløse de spændinger og den energi, der har ophobet sig, og som kommer til udtryk i symptomer som stress, angst, depression, manglende selvværd m.fl. Omdrejningspunktet er samtale, der kombineret med kropslige øvelser, aktiverer organismens egne helende ressourcer, så balancen i krop, psyke og nervesystem genetableres, og symptomerne opløses.

Traumeterapi
Traumeterapi

Traumer

Virkningen af traumer er psykologisk, fysiologisk og relationel, og forstyrrer vores helbred, vores velbefindende og vores evne til at relatere til andre. symptomer kan være angst, flashbacks, påtrængende tanker og billeder, søvnforstyrrelser, mareridt, undgåelsesadfærd, opmærksomhedsproblemer osv. Denne dys regulering af det autonome nervesystem kan over tid kan have en alvorlig indvirkning på vores livskvalitet og evne til at fungere i dagligdagen. Ofte har vi mistet tilliden til vores evne til at berolige os selv og føle en følelse af lethed og komfort i vores egen krop og sind. Traumeterapi handler om at udvide nervesystemets tolerance vindue og modstandskraft. Herved kan den fysiologiske og følelsesmæssige påvirkning reguleres og der skabes en ny basis for nervesystemet. Traumeterapi handler med andre ord om at skabe en bro for traumeoverleveren til sikkert at genskabe forbindelsen til sig selv og med andre og fremmer selvrespekt, selvtillid, selvværd og relationer.

Traumeterapi hos Aarhus Psykoterapeut

Den form for traumeterapi, vi arbejder med hos Aarhus psykoterapeut er en meget nænsom metode. Klienten behøver ikke at genopleve traumet eller at vide præcist hvad traumet handler om. Det er en proces der går fra lidelse og manglende kontakt til os selv og vores følelser, mod sindets helbredelse og større modstandskraft. Som en naturlig forsvarsmekanisme lukker vi ned for vores følelsesliv når vi bliver ramt af traumer. Mange af os er ubevidst bange for at åbne til de nedlukkede følelser igen af frygt for at genopleve traumet. Her er det nødvendigt at bearbejde traumerne for helt at kunne opleve og udfolde vores følelser igen. Vi kan arbejde med traumeterapi med børn fra tre årsalderen, dette foregår sammen med forælderen. Aldersmæssigt er der ikke nogen øvre grænse. Den ældste klient jeg har arbejdet med var en kvinde på 89 år, hun var uhelbredeligt syg. Hun bearbejdede et traume, så hendes relation til hendes eneste datter blev helet inden hendes dødsdag.

Traumeterapi
Traumeterapi

PTSD

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) opstår efter et dybt, følelsesmæssigt chok eller traumatisk begivenhed, såsom at være vidne til ekstrem vold, oplevelser i krig og følelsesmæssig eller fysisk skade, der har gjort, at du føler dig forrådt eller krænket. Selv når traumerne får indvirkning i det neurale kredsløb, kan vi arbejde med de regulerende teknikker, vi bruger i traumeterapi. Teknikker der hjælper med med at frigive det følelsesmæssige aftryk og genetablere de neurale kredsløb. Dette kan løfte dit livssyn og livskvalitet markant, især når det bruges sammen med andre effektive traumefrigørende metoder.

Den undersøgende samtale

Indgår du i et terapeutisk forløb ved mig, tager vi udgangspunkt i den undersøgende samtale.

Med en ikke-konfronterende tilgang afdækker vi sammen dine udfordringer og inddrager undervejs det mentale, kroppen, sanser, emotioner og følelser.

Når vi oplever at blive mødt, set og hørt, åbner muligheden for udvikling sig. Målet er klarhed, øget nærvær, bedre selvfølelse, og at du hviler bedre i dig selv.

Vi finder frem til, hvad der fungerer for dig i tilværelsen, og hvilke styrker der har hjulpet dig igennem livet. Det vil danne afsæt for, at du kan acceptere og bearbejde det, som er svært og udfordrende og hermed opnå ny læring og udvikling. Traumeterapi er for mange vejen til et lykkeligere liv.

Traumeterapi Aarhus

Kontakt mig uforpligtende og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig med dine udfordringer - traumeterapi Aarhus.

Jeg blev anbefalet Odin gennem mit arbejde. Jeg troede jeg havde ADHD, fandt med Odins hjælp ret hurtigt frem til at jeg havde stress, som jeg så arbejdede med i det videre forløb. Det blev til 12 sessioner. Det psykoterapeutiske forløbet hos Odin bestod af samtaleterapi og Heartmath teknikker. Forløbet har betydet at jeg har fået brudt mine ”stressmønstre” så jeg i dag kan håndtere min stress, sætte grænser, er mere i balance og har styrket mine nære relationer.
Mads 34 år.
Scroll to Top
Scroll til toppen