Selvværdsterapi Aarhus


Fra selvkritik til selvkærlighed

Opbyg selvtillid, selvværd og indre styrke med Psykoterapeut Aarhus

Føler du dig ofte usikker på dine egne evner og værdi? Har du måske følt dig overset eller underkendt af andre?

Du er ikke alene.

Lavt selvværd kan stamme fra en række livserfaringer, og det kan være en udfordrende rejse at genopdage din indre styrke. Lad os sammen begive os ud på denne rejse, hvor vi afdækker de dybere rødder og skaber et solidt fundament af selvværd og selvtillid.

Selvværd

Forstå Selvværd

Lavt selvværd kan have sine rødder i forskellige faktorer og oplevelser gennem vores liv. Det kan være resultatet af gentagne negative erfaringer, hvor vi måske har følt os afvist, kritiseret eller ignoreret af andre. Disse erfaringer kan gradvist erodere vores tro på os selv og vores værdi som person. Det lave selvværd kan også være et resultat af tidlige barndomsoplevelser, hvor vi ikke har følt os set, hørt eller værdsat af vores omsorgspersoner. Manglen på positiv feedback og anerkendelse kan skabe en grundlæggende følelse af utilstrækkelighed og uværdighed, som vi bærer med os ind i voksenlivet.

Nogle gange kan lavt selvværd også være et resultat af sammenligning med andre mennesker og følelsen af ikke at kunne leve op til visse standarder eller forventninger. Samfundsmæssige ideer om succes, skønhed og værdi kan skabe en konstant følelse af utilstrækkelighed og mindreværd, som kan underminere vores selvværd.


Uanset årsagen er det vigtigt at erkende, at et lavt selvværd ikke er vores skyld. Det er et resultat af komplekse faktorer og oplevelser, som vi ikke altid har kontrol over. Men det betyder ikke, at vi er dømt til at leve med det. Med den rette støtte og indsats er det muligt at arbejde med og overvinde dårligt selvværd og genopbygge en sundere og mere kærlig forbindelse til os selv.

Symptomer og Udbytte af Psykoterapi

Symptomer på dårligt selvværd:

 • Negative selvopfattelser og manglende tro på egne evner og værdi som person
 • Lav selvtillid og følelse af utilstrækkelighed
 • Perfektionisme og frygt for fiasko
 • Sammenligning med andre og følelse af mindreværd
 • Undgåelse af sociale situationer og isolering
 • Tristhed, vrede, skam og overtænkning
 • Svingende til stor aktivitet eller passivitet
 • Søvnproblemer og overdrevet forbrug af stimulanser eller mad

Udbytte af den psykoterapeutiske behandling:

 • Afdækning af dybere årsager til dårligt selvværd
 • Udvikling af selvindsigt og selvforståelse
 • Styrkelse af selvværd og selvtillid
 • Læring af nye copingstrategier og tankemønstre
 • Reduktion af negative symptomer og øget trivsel
 • Opbygning af sunde relationer og øget livskvalitet
20210523_11.30.40
HeartMath

Overvindelse af Lavt Selvværd gennem Terapi

Når vi tillader negative tankemønstre og selvopfattelser at dominere vores sind, resulterer det ofte i lavt selvværd. Negative reaktioner som selvbebrejdelse, sammenligning med andre og frygt for fiasko kan føre til en nedadgående spiral af lavt selvværd og selvtilstrækkelighed. Det er vigtigt at forstå, at lavt selvværd ofte har dybere rødder og kan være forbundet med tidligere oplevelser og relationer.

I psykoterapien arbejder vi med at udforske og forstå disse underliggende årsager til lavt selvværd. Gennem terapeutiske samtaler og teknikker som kognitiv adfærdsterapi og emotionel bearbejdning hjælper vi med at identificere og udfordre negative tankemønstre og overbevisninger. Dette kan inkludere at undersøge og omdefinere selvopfattelsen og lære at acceptere og værdsætte sig selv på en mere positiv måde.

Kontakt mig uforpligtende og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig med dine udfordringer - Selvværdsterapi Aarhus

"Jeg var netop gået ud af et besværligt parforhold og havde brug for at finde mig selv igen. Jeg gik i et forløb på 9 sessioner henover 8 måneder. I gennem forløbet har jeg lært mig selv godt at kende. Så jeg i dag er mere tro mod mig selv og mine værdier. Er mere i kontakt med mine følelser, er mere glad og er i bedre kontakt med mine omgivelser. Jeg kan varmt anbefale psykoterapi hos Odin Bojsen."

Anonym mand, 26 år

Scroll to Top
Scroll til toppen