ADHD KODEN
- gør ADHD til din styrke

Ud over at være uddannet psykoterapeut har jeg arbejdet 10 år som ADHD-coach. Min passionerede interesse for ADHD og brede erfaring bidrager til en unik ressourcebaseret tilgang til behandling. Jeg er uddannet i Davis metoden og er opdateret på de aktuelle, videnskabeligt dokumenterede, resourcebaseret metoder.
Jeg kombinerer den evidensbaseret teori med mange års erfaring fra psykiatrien og opnår gode resultater i behandlingen af ADHD.
ADHD-coaching kan med fordel kombineres med psykoterapi, som behandling af de følgevirkninger der kan opstå når man vokser op med ADHD problematikker.

ADHD Coaching

Har du eller – din søn eller datter – ADHD/ADD, har mødet med fagfolk sikkert ofte handlet om de udfordringer, det kan give i skolen, på jobbet og blandt venner og familie – f.eks. tid der løber fra én eller temperamentet, der koger over. Men der findes også en anden og mere konstruktiv tilgang til diagnosen.

Jeg tilbyder coaching til både børn, unge og voksne med ADHD – i forbindelse med børn dog fortrinsvis i form af forældrecoaching. I mine coaching-sessions fokuserer vi også på de ressourcer, der oftest følger med lidelsen. Mennesker med ADHD har ofte særlige kompetencer, som kan udvikles og bruges konstruktivt. Kendte mennesker som f.eks. skuespilleren Jim Carey, fotomodellen Lykke May og erhvervsmanden Richard Branson har ADHD og har ved at lære sig selv godt at kende omsat deres diagnose til noget produktivt.

ADHD coaching
ADHD coaching

Et nyt perspektiv

Vi afdækker og træner de kompetencer, du har med dig og lære at udnytte dem konstruktivt – selvom omgivelserne kan udfordre din naturlige adfærd. Med andre ord, så kan du omsætte dine vanskeligheder til dine vigtigste ressourcer.

Sammen afdækker vi:
• De problematikker din ADHD/ADD skaber – og de værktøjer og teknikker, du kan håndtere dem med.
• De ressourcer du med stor sandsynlighed også har, og de muligheder det giver dig personligt og fagligt.
• Hvordan du får mest muligt ud af din unikke måde at fungere på.

Hvordan foregår ADHD-coaching

Et coachingforløb strækker sig typisk over 5-10 samtaler à 1,5 times varighed. Den første er en intro-samtale, hvor vi afstemmer kemien. Jeg fortæller også om min måde at anskue ADHD på og om de udviklingsmuligheder, der ligger i samtalerne.

I de senere samtaler træner vi selvhjælps-værktøjer og finder frem til strategier, som hjælper dig til at sætte dig ud over dine problematikker, så du kan fungere bedre i din hverdag. Vi følger op fra gang til gang og sigter mod, at du bliver i stand til selv at arbejde videre med de nye redskaber og fastholde positive forandringer.

Samtalerne kan suppleres med bl.a. psykoterapi eller med HeartMath – en meget effektiv mindfulness-metode, som du kan bruge der hjemme, når du har tid og lyst. Jeg kombinerer den evidensbaseret teori med mange års erfaring fra psykiatrien og opnår gode resultater i behandlingen af ADHD. Coaching kan med fordel kombineres med psykoterapi, som behandling af de følgevirkninger der kan opstå når man vokser op med lidelsens problematikker. Kig nærmere på denne videnskabelige artikel som dokumenterer Heartmath meget positive effekt på ADHD.

Teorien bag min tilgang

Jeg er stærkt inspireret af Thom Hartman, der er forfatter til bogen ”Succeed as a Hunter in a Farmer’s World”. Han vender den gængse tilgang på hovedet og betragter ADHD som en variation af måder at fungere på. Han beskriver mennesker med diagnosen som jægere i en landmands verden – at de på mange måder er toptunede til en lang række opgaver, men må agere i en verden, der er tilpasset en anden type mennesker. Det giver en helt anden tilgang til at arbejde med sin ADHD.

Teoretisk baserer jeg mig også på californieren Ronald Davis. Davis har udviklet en række læringsstrategier til ordblinde børn og unge, som også har vist sig effektive i arbejdet med andre former for indlæringsvanskeligheder – bl.a. ADHD. Mens det etablerede uddannelsessystem er baseret på tekst og lineær indlæring, er Davis-metoden baseret på det udgangspunkt, at både dyslektikere og mennesker med lidelsen primært opfatter verden visuelt og flerdimensionelt. Lige som hos Hartmann giver det et nyt perspektiv, som jeg gør brug af i min praksis.

ADHD coaching

Hearthmath giver bedre trivsel ADHD

HeartMath er et træningsprogram, der med dokumenteret positiv effekt hjælper mennesker med ADD og ADHD til at opnå bedre trivsel. Det foregår via en app, en lille øresensor og en tablet eller telefon. Efter kort tids regelmæssig træning, vil du føle dig mindre stresset og irriteret og opleve, at du bliver bedre til at fokusere og være nærværende i din kontakt med andre. Jeg er certificeret HeartMath-coach og bruger redskabet i min praksis, som et godt supplement til andre metoder.

S

Om ADHD - udfordringer og potentiale

ADHD er udbredt og behøver ikke være en hindring for at have et godt liv. Nogle fungerer endda så godt, at de hører til blandt verdens mest succesfulde erhvervsfolk, forskere, skuespillere og musikere. For andre kan diagnosen give så store udfordringer, at de ender i f.eks. arbejdsløshed, kriminalitet og misbrug.

I dag får op mod 5% af danske børn og et stigende antal unge og voksne diagnosen ADHD. Mange lever med ADHD uden at få stillet diagnosen – men næsten altid i bevidsthed om, at de – på godt og ondt – fungerer anderledes end de fleste. Det interessante er, at de, som opnår succes, ikke har lykkes på trods af deres ADHD, men snarere på grund af den. Og det er de ressourcer, jeg arbejder med.

ADHD giver forskellige udfordringer, som kan gøre det vanskeligt at klare en almindelig hverdag. Har man ADHD/ADD er det f.eks. svært at:

• koncentrere sig
• planlægge og afslutte opgaver
• prioritere mellem flere ting eller handlinger
• lade være med at lade sig distrahere
• styrer sit temperament
• komme til tiden
• tage imod en kollektiv besked

Omvendt følger der også ofte særlige evner med ADHD, f.eks.:

• stort mod
• passion
• kreativitet
• musikalitet
• skarp iagttagelsesevne
• evnen til at tænke hurtigt

Arten og omfanget er imidlertid lige så forskellig som de mennesker, der får diagnosen. Derfor er det også nødvendigt at gribe det enkelte menneskes udfordringer forskelligt an.

Jeg fik kontakt til Odin, da jeg har ADHD og har været tilknyttet kriminalforsorgen og Retspsykiatrisk ambulatorium.  Odin er et meget sympatisk og nærværende menneske han  har været god til at møde mig hvor jeg er og give tilpas med og modspil. Mit mentor/coachingforløb varede i 3 år og har medvirket til en meget positiv udvikling, jeg afbrød en påbegyndt kriminel løbebane og kom ud af et svært misbrug, det har  bl.a.  det betydet, at jeg i dag har en god stabil tilværelse og er under uddannelse".
Mand, 25 år.
Scroll to Top
Scroll til toppen