Skab balance, fokus og struktur
med ADHD-coaching

Er du træt af at kæmpe med impulsivitet, koncentrationsbesvær og udfordringer med at holde styr på hverdagen?

ADHD/ADD kan gøre selv de simpleste opgaver til en udfordring. Men der er håb og hjælp at hente. Med min ADHD-coaching tilbyder jeg en skræddersyet tilgang, der fokuserer på dine unikke styrker og udfordringer. Sammen vil vi arbejde på at udvikle praktiske værktøjer og strategier, der hjælper dig med at håndtere din diagnose og leve et mere tilfredsstillende liv.

Gennem en kombination af coaching og psykoterapi skaber vi et rum, hvor du kan udforske og forstå din ADHD/ADD på en positiv og konstruktiv måde. Lad os sammen tage det første skridt mod en mere balanceret og glædesfyldt tilværelse. Book din session i dag og lad os begynde rejsen mod forandring og trivsel.

Opdag din styrke: ADHD/ADD - coaching for et mere balanceret liv

Er du ramt af ADHD/ADD? Har din vej ofte været præget af de udfordringer, denne diagnose kan medføre i dagligdagen – måske i skole, på arbejdspladsen eller i sociale relationer? Udfordringer som impulsivitet, besvær med at koncentrere sig eller vanskeligheder med at strukturere din tilværelse, holde orden, sætte i gang og komme til tiden? Der findes en positiv og konstruktiv tilgang til at håndtere disse udfordringer og udnytte styrkerne ved denne diagnose.

I min praksis tilbyder jeg coaching til unge og voksne med ADD/ADHD. Min tilgang er ressourceorienteret og evidensbaseret, hvor vi sammen dykker ned i det der hindrer dig i at leve et tilfredsstillende og afbalanceret liv.

Blandt mine klienter finder man ikke kun individer med ADD/ADHD, men også dem, der kæmper med udfordringer som dårligt selvværd, grænsesætning eller andre psykiske og følelsesmæssige problematikker. Med en kombination af psykoterapeutisk indsigt og coachingteknikker arbejder vi sammen mod at skabe en mere afbalanceret og tilfredsstillende hverdag.

Kendte personligheder som skuespilleren Will Smith, kunstneren Justin Timberlake og forfatteren Emma Watson har alle stået frem med deres ADHD-diagnose og viser, hvordan man kan bruge denne til sin fordel. Lad os sammen finde din vej til en mere positiv og konstruktiv forståelse af din diagnose og de muligheder, den bringer med sig.

ADHD-coaching: Skab balance, fokus og struktur

Udfordres du af:

  • Impulsivitet og besvær med at regulere følelser.
  • Hyper/hypo aktivitet.Vanskeligheder med at fastholde fokus
  • Organisationsvanskeligheder, holde orden, komme til tiden, sætte i gang mm.
  • Overspringshandlinger.
Udbytte af coaching:
  • Håndtering af ADHD/ADD-problematikker med værktøjer og teknikker
  • Bedre impulskontrol og regulering af følelser
  • Mere afbalanceret i hverdagen.
  • Højere trivsel og større livsglæde
  • Opdagelse og udnyttelse af personlige og faglige ressourcer
  • Optimering af unik måde at fungere på

Hvordan foregår ADHD-coaching

Et coachingforløb strækker sig typisk over 2-8 samtaler à 1,5 times varighed. Den første er en intro-samtale, hvor vi afstemmer kemien. Jeg fortæller også om min måde at anskue ADHD på og om de udviklingsmuligheder, der ligger i samtalerne.

I de senere samtaler træner vi selvhjælps-værktøjer og finder frem til strategier, som hjælper dig til at sætte dig ud over dine problematikker, så du kan fungere bedre i din hverdag. Vi følger op fra gang til gang og sigter mod, at du bliver i stand til selv at arbejde videre med de nye redskaber og fastholde positive forandringer.

Samtalerne kan suppleres med bl.a. psykoterapi eller med HeartMath – en meget effektiv mindfulness-metode, som du kan bruge der hjemme, når du har tid og lyst. Jeg kombinerer den evidensbaseret teori med mange års erfaring fra psykiatrien og opnår gode resultater i behandlingen af ADHD. Coaching kan med fordel kombineres med psykoterapi, som behandling af de følgevirkninger der kan opstå når man vokser op med lidelsens problematikker. Kig nærmere på denne videnskabelige artikel som dokumenterer Heartmath meget positive effekt på ADHD.

 

Teorien bag min tilgang

Jeg er stærkt inspireret af Thom Hartman, der er forfatter til bogen ”Succeed as a Hunter in a Farmer’s World”. Han vender den gængse tilgang på hovedet og betragter ADHD som en variation af måder at fungere på. Han beskriver mennesker med diagnosen som jægere i en landmands verden – at de på mange måder er toptunede til en lang række opgaver, men må agere i en verden, der er tilpasset en anden type mennesker. Det giver en helt anden tilgang til at arbejde med sin ADHD.

Teoretisk baserer jeg mig også på californieren Ronald Davis. Davis har udviklet en række læringsstrategier til ordblinde børn og unge, som også har vist sig effektive i arbejdet med andre former for indlæringsvanskeligheder – bl.a. ADHD. Mens det etablerede uddannelsessystem er baseret på tekst og lineær indlæring, er Davis-metoden baseret på det udgangspunkt, at både dyslektikere og mennesker med lidelsen primært opfatter verden visuelt og flerdimensionelt. Lige som hos Hartmann giver det et nyt perspektiv, som jeg gør brug af i min praksis.

ADHD coaching

Heartmath giver bedre trivsel ADHD

HeartMath er et træningsprogram, der med dokumenteret positiv effekt hjælper mennesker med ADD og ADHD til at opnå bedre trivsel. Det foregår via en app, en lille øresensor og en tablet eller telefon. Efter kort tids regelmæssig træning, vil du føle dig mindre stresset og irriteret og opleve, at du bliver bedre til at fokusere og være nærværende i din kontakt med andre. Jeg er certificeret HeartMath-coach og bruger redskabet i min praksis, som et godt supplement til andre metoder.

S

Om ADHD - udfordringer og potentiale

ADHD er udbredt og behøver ikke være en hindring for at have et godt liv. Nogle fungerer endda så godt, at de hører til blandt verdens mest succesfulde erhvervsfolk, forskere, skuespillere og musikere. For andre kan diagnosen give så store udfordringer, at de ender i f.eks. arbejdsløshed, kriminalitet og misbrug.

I dag får op mod 5% af danske børn og et stigende antal unge og voksne diagnosen ADHD. Mange lever med ADHD uden at få stillet diagnosen – men næsten altid i bevidsthed om, at de – på godt og ondt – fungerer anderledes end de fleste. Det interessante er, at de, som opnår succes, ikke har lykkes på trods af deres ADHD, men snarere på grund af den. Og det er de ressourcer, jeg arbejder med.

ADHD giver forskellige udfordringer, som kan gøre det vanskeligt at klare en almindelig hverdag. Har man ADHD/ADD er det f.eks. svært at:

• koncentrere sig
• planlægge og afslutte opgaver
• prioritere mellem flere ting eller handlinger
• lade være med at lade sig distrahere
• styrer sit temperament
• komme til tiden
• tage imod en kollektiv besked

Omvendt følger der også ofte særlige evner med ADHD, f.eks.:

• stort mod
• passion
• kreativitet
• musikalitet
• skarp iagttagelsesevne
• evnen til at tænke hurtigt

Arten og omfanget er imidlertid lige så forskellig som de mennesker, der får diagnosen. Derfor er det også nødvendigt at gribe det enkelte menneskes udfordringer forskelligt an.

"Jeg fik kontakt til Odin, da jeg har ADHD og har været tilknyttet kriminalforsorgen og Retspsykiatrisk ambulatorium.  Odin er et meget sympatisk og nærværende menneske han  har været god til at møde mig hvor jeg er og give tilpas med og modspil. Mit behandlingsforløb varede i 3 år og har medvirket til en meget positiv udvikling, jeg afbrød en påbegyndt kriminel løbebane og kom ud af et svært misbrug, det har  bl.a.  det betydet, at jeg i dag har en god stabil tilværelse og er under uddannelse".

Mand, 25 år

Scroll to Top
Scroll til toppen